0 Items
Välj sida
lunginflammation hos hundar

 

Hund lunginflammation information och översikt

Använda Nzymes Healthy Respiratory Program

Om din hund har diagnostiserats med någon form av lunginflammation kommer du säkert att vilja ta itu med problemet omedelbart. Beroende på problemets svårighetsgrad kan prognosen variera från "ganska bra" till "mycket dålig" eller ibland till "hopplös". Många har hittat oss efter att ha fått en hopplös prognos. Oavsett om det är bakteriellt, viralt eller på grund av aspiration, är lunginflammation ett tillstånd som bäst hanteras från flera vinklar. De Nzymes® Hälsosamt respiratoriskt program ger en kraftfull tvåkantig strategi. Målet är att hjälpa ditt husdjur inte bara att övervinna tillståndet utan också stärka immunförsvaret.

Använd Ox-E-Drops & Antioxidant Treats

Du har nu möjlighet Ox-E-Droppar Används internt som kosttillskott, samt att de riktas mot de främsta drabbade bronkial- och lungområdena med förångaren leverans till dessa områden för att ge direkt hjälp där det kan vara mest effektivt.

För det andra, den Nzymes® Antioxidant Treats ge allvarligt näringsstöd. De hjälper kroppen att prestera bättre på alla sätt, särskilt immunfunktionen. Ett bättre fungerande immunförsvar kan ytterligare påskynda återhämtningen - vilket leder till att de flesta husdjur andas lättare på 2-4 dagar. Mer envisa fall kan ta längre tid.

Ett exempel på fall

En kund rapporterade ett fall av kennelhosta så allvarligt att veterinären i princip hade gett upp. Hon levererade de dåliga nyheterna till ägaren. Det är då den här kunden gick online för hjälp och hittade Nzymes. I detta fall, med hjälp av Hälsosamt respiratoriskt program, och användning av en liten garderob (ingen täckt kennel tillgänglig). Kunden rapporterade att hunden var helt klar över symtomen efter 11 dagar.


Video: Simplicity of Nzymes Respiratory Program


Vad är bakteriell hund lunginflammation?

Varje sjukdom eller tillstånd som påverkar luftvägarna kan predisponera en hund för att utveckla bakteriell lunginflammation.
Bakteriell lunginflammation är ett tillstånd där luftvägar, lungor och luftsäckar (alveoler) blir fyllda med vätskor och inflammatoriska celler som ett svar på bakterier som orsakar sjukdomar. Det kan leda till två sekundära tillstånd: sepsis och hypoxemi.

Sepsis är det tillstånd där bakterierna systematiskt har infekterat hundens blodflöde med giftiga och pusbildande patogener. Hypoxemi är ett tillstånd när syrgasnivåerna i blodflödet faller till mycket låga nivåer.

Vilka är orsakerna till bakteriell lunginflammation hos hundar?

Bakteriell lunginflammation hos hundar beror på Streptococcus Zooepidemicus och Bordetella Bronchiseptica bakterier. Andra anaeroba bakterier (som kan blomstra i frånvaro av syre) är också skyldiga.

Vilka är symtomen på bakteriell lunginflammation hos hundar?

Symptomen på bakteriell hund lunginflammation inkluderar kontinuerlig nasal urladdning, hosta, andningssvårigheter, feber, aptitlöshet och därmed viktminskning och tröghet.

Vad är aspirationshund lunginflammation?

Inandning / aspiration lunginflammation är ett tillstånd när lungorna blivit inflammerade på grund av inandning av främmande ämnen.

Vad är orsakerna till aspiration lunginflammation hos hundar?

Det är normalt ett resultat av svårighet att svälja mat och upprepning av magsyra i luftvägarna. Aspirations lunginflammation kan också orsakas på grund av neuromuskulära störningar som problem med eller förlamning av matstrupe och dysfunktionella lungor.

Vad är symtomen på aspirationspneumoni hos hundar?

Vanliga symptom på lunginflammation vid inandning hos hundar innefattar svårigheter att svälja, andas, hosta, snabbt hjärtslag och en blåaktig hudkontakt. Förlust av aptit, förändrat humör och uppkastning kan vara närvarande.


Produkter rekommenderade för hundpneumoni utmaningar

Vill du spara $ 5?

Registrera ditt konto nu och få 500 poäng värda $ 5 från ditt köp!