Vad kan göras för bronkit hos hundar, akut eller kronisk? Hund Bronkit, akut eller kronisk påverkar vanligtvis medelålders till äldre hundar. Orsaken till kaninbronkit är inte helt klar men har ofta beror på obehandlade andningsbesvär som kennelhosta.

Läs mer