0 Items
Välj sida

Översikt över problem som involverar hundar som påverkas av leverskador

Leverskada är ett vanligt resultat av upprepad användning av vanliga läkemedel som Rimadyl, Prednison eller andra som dem. På NZYMES, i över två decennier har vi sett många dussintals situationer där en hund kommer att gå igenom kampens månader som är nödvändiga för att bli renad och rensad från fruktansvärda hälsoproblem, såsom systemisk jästproblem, för att senare sänka sig till tidig död på grund av skador till lever, njurar eller båda. Detta är ett vanligt resultat av upprepad och / eller kraftig användning av sådana läkemedel som nämnts ovan (som normalt bär varningar).

Medan användningen av mediciner alltid bär risken för biverkningar, finns det andra tillstånd som kan orsaka leverskador. Cushings syndrom är ett sådant exempel. Den ökade frisättningen av Cortisol (ett naturligt stresshormon som liknar steroider) spelar kaos med immunsystemet och beskattar leveren i processen.

Om du har ett husdjur med ett leverproblem av något slag rekommenderar vi starkt våra Antioxidant Treats eller Sprouted Granules och våra Ox-E-Drops. Treats eller granuler ger antioxidant näring för att hjälpa kroppen att avgifta. Ox-E-Drops hjälper till att skapa ett bättre pH genom hela kroppen. Dessa bidrar i sin tur till att öka syrgasen till cellerna. Kombinerat gör dessa produkter det bättre att levern återställs.


Produkter rekommenderade för hundar som lider av leverskador

NEWresp_kit_pets

order nu-knapp-med-kort