0 Items

Gäst symtom checklista

Se till att du hittar den bästa hjälpen genom att slutföra den här listan!

Medan denna checklista huvudsakligen används för att bedöma problem med hud och klåda kan det också vara till hjälp att diskutera med Nzymes personal om mindre vanliga problem.