0 Items
Välj sida

Dr. K. Kenyon, DVM, på hudtumorresultat

VET OBSERVATION: NZYMES Användning för Histiocytom Skin Tumor problem>
Denna Fresno, Calif Vet har använt NZYMES® produkter i sin praxis i flera år. Några år tillbaka gav hon sina kommentarer - i videofilmen - om olika hälsoproblem i hennes praktik. I det här fallet hänvisar hon till ett fall av en tysk herde med denna Histiocytoma hudtumör på hundens läpp. Denna typ av tumör är ganska vanligt hos yngre hundar, vi får veta. Ett exempel ses med insättningsbilden här. Både Antioxidant Treats och Ox-E-Droppar (i 2% utspädd lösning) användes. Behandlingen ger näringstillstånd till immunfunktion, medan lösningen används topiskt.

histiocytomexempel hos hund

Histiocytom Exempel

Du hittar mer fullständig information om Dr. Kenyon på en annan sida, där hon diskuterar att hantera en Brown Recluse spindelbit på en annan hund. Du kan besöka den sidan - om så önskas - av KLICKA HÄR.


VIDEO: Dr. Kenyon diskuterar NZYMES-användning med Histiocytom-typ hudtumör:

Andra VIDEO Kommentarer från Dr. Kenyon of Value:

  1. Helande utmaningar efter kirurgiska ingrepp
  2. Användning av NZYMES med problem med allergier

Produkter som används i detta exempel och rekommenderas för sådana problem

Antioxidant behandlar och Ox-E-Drops bunt

order nu-knapp-nu