0 Items
Välj sida
lunginflammation hos hundar

Hundpneumoni Information och översikt

Om din hund har diagnostiserats med någon form av lunginflammation kommer du säkert att vilja ta itu med frågan omedelbart. ingen tid att förlora. Beroende på problemets svårighetsgrad kan prognosen variera från "ganska bra" till "mycket dåligt" eller ibland till "hopplös"; Många har hittat oss efter att ha fått en hopplös prognos. Oavsett om det är bakteriellt, virus eller på grund av aspiration, är lunginflammation ett tillstånd som bäst behandlas från flera vinklar. De NZYMES® Hälsosamt respiratoriskt program ger ett kraftfullt tvåkantigt tillvägagångssätt för att hjälpa ditt husdjur inte bara att övervinna tillståndet utan stärka immunförsvaret. Se videoinstruktioner för Nzymes Respiratory Program.

Vårt Ox-E-Droppar Används internt som kosttillskott, samt att de riktas mot de främsta drabbade bronkial- och lungområdena med förångaren Leverans till dessa områden för att ge direkt hjälp där det kan vara mest effektivt. Sekundärt Nzymes® Antioxidant Treats ge allvarligt näringsstöd som hjälper kroppen att utföra bättre är mest på alla sätt, särskilt immunfunktion; där ett bättre immunsystem kan påskynda återhämtningen, vilket leder till att de flesta husdjur andas lättare under 2-4 dagar. Mer envisa fall kan ta längre tid. En kund rapporterade ett fall av kennelhosta så allvarligt att veterinären i grund och botten hade gett upp och levererat dåliga nyheter till ägaren. Det här är när potentiella kunder brukar hitta NZYMES. I detta fall, med hjälp av Andningsorganenoch användningen av en liten garderob (ingen täckt kennel tillgänglig) rapporterade kunden att hunden var klar av symptomen efter 11 dagar.

Denna video visar hur lätt NZYMES-programmet är


Vad är bakteriell hund lunginflammation?

Varje sjukdom eller tillstånd som påverkar luftvägarna kan predisponera en hund för att utveckla bakteriell lunginflammation.
Bakteriell lunginflammation är ett tillstånd där luftvägar, lungor och luftsäckar (alveoler) blir fyllda med vätskor och inflammatoriska celler som ett svar på bakterier som orsakar sjukdomar. Det kan leda till två sekundära tillstånd: sepsis och hypoxemi.

Sepsis är det tillstånd där bakterierna systematiskt har infekterat hundens blodflöde med giftiga och pusbildande patogener. Hypoxemi är ett tillstånd när syrgasnivåerna i blodflödet faller till mycket låga nivåer.

Vilka är orsakerna till bakteriell lunginflammation hos hundar?

Bakteriell lunginflammation hos hundar beror på Streptococcus Zooepidemicus och Bordetella Bronchiseptica bakterier. Andra anaeroba bakterier (som kan blomstra i frånvaro av syre) är också skyldiga.

Vilka är symtomen på bakteriell lunginflammation hos hundar?

Symptomen på bakteriell hund lunginflammation inkluderar kontinuerlig nasal urladdning, hosta, andningssvårigheter, feber, aptitlöshet och därmed viktminskning och tröghet.

Vad är aspirationshund lunginflammation?

Inandning / aspiration lunginflammation är ett tillstånd när lungorna blivit inflammerade på grund av inandning av främmande ämnen.

Vad är orsakerna till aspiration lunginflammation hos hundar?

Det är normalt ett resultat av svårighet att svälja mat och upprepning av magsyra i luftvägarna. Aspirations lunginflammation kan också orsakas på grund av neuromuskulära störningar som problem med eller förlamning av matstrupe och dysfunktionella lungor.

Vad är symtomen på aspirationspneumoni hos hundar?

Vanliga symptom på lunginflammation vid inandning hos hundar innefattar svårigheter att svälja, andas, hosta, snabbt hjärtslag och en blåaktig hudkontakt. Förlust av aptit, förändrat humör och uppkastning kan vara närvarande.

Produkter rekommenderade för hundpneumoni utmaningar

Beställ nu knappen